• Obecné informace

        • Od školního roku 2019/2020 začínáme využívat elektronickou peněženku pro 1. třídy, následující rok se zapojí celá škola. Každý žák bude mít tzv. „zálohovou peněženku“, na kterou bude zákonný zástupce bezhotovostně posílat peníze. Z elektronické peněženky se budou platit menší výdaje jako vstup do kina, divadla, jednodenní výlety, platba za fotografie, malé platby školní družiny…Platby na ozdravné pobyty, lyžařský kurz, školní družinu, příspěvek SRPŠ, pracovní sešity se i nadále budou hradit zvlášť (čísla účtů jsou rozepsaná v sekci PLATBY, najdete je i v žákovské knížce a žákovském průkazu)